Voie Atrium

Detaljer

Sted: Kristiansand

Antall boliger: 81

Total salgspris: 250 MNOK

Utbygger: Skonnertveien AS

Ferdigstillelse: 01.01.2018

Prosjektleder: Eirik Sandberg