Vatletun

Detaljer

Sted: Voss

Antall boliger: 31

Total salgspris: MNOK

Utbygger: BOB

Ferdigstillelse: 01.12.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli