Vannfronten Park

Detaljer

Sted: Notodden

Antall boliger: 36

Total salgspris: 194 MNOK

Utbygger: Porsgrunn Boligbyggelag & Heimgard Bolig

Ferdigstillelse: 01.02.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg