Væretrøa Park

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 77

Total salgspris: 285 MNOK

Utbygger: TOBB

Ferdigstillelse:

Prosjektleder: Fredrik Sundli