Ullerud Panorama

Detaljer

Sted: Drøbak

Antall boliger: 36

Total salgspris: 252 MNOK

Utbygger: Cormac AB

Ferdigstillelse: 01.05.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli