Tunkvartalet

Detaljer

Sted: Lørenskog

Antall boliger: 84

Utbygger: USBL og Peab