Tunkvartalet

Detaljer

Sted: Lørenskog

Antall boliger: 84

Total salgspris: MNOK

Utbygger: USBL og Peab

Ferdigstillelse:

Prosjektleder: Eirik Sandberg