Tollevikbergan

Detaljer

Sted: Alta

Antall boliger: 31

Utbygger: Polarlys bbl