Tollevikbergan

Detaljer

Sted: Alta

Antall boliger: 31

Total salgspris: 124 MNOK

Utbygger: Polarlys bbl

Ferdigstillelse: 30.11.2020

Prosjektleder: Hilde Søraas