Strandhøyden

Detaljer

Sted: Engersand

Antall boliger: 19

Total salgspris: 104 MNOK

Utbygger: Ticon

Ferdigstillelse: 01.05.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg