St. Joseph

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 55

Total salgspris: MNOK

Utbygger: PBBL & Heimgard Bolig

Ferdigstillelse: 01.08.2025

Prosjektleder: Eirik Sandberg