Sørenga IV

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 118

Total salgspris: 570 MNOK

Utbygger: Sørenga Utvikling KS

Ferdigstillelse: 13.12.2013

Prosjektleder: Hilde Søraas