Sørenga IV

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 118

Utbygger: Sørenga Utvikling KS