Søreidpollen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 37

Total salgspris: 198 MNOK

Utbygger: BOB BBL

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli