Smietangen

Detaljer

Sted: Langesund

Antall boliger: 32

Total salgspris: 188 MNOK

Utbygger: Pancom, PBBL, Bratsberg gruppen og Sørensen

Ferdigstillelse: 01.01.2021

Prosjektleder: Eirik Sandberg