Smedparken

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 76

Total salgspris: 215 MNOK

Utbygger: Bolig Norge

Ferdigstillelse: 01.09.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli