Smedens Hage

Detaljer

Sted: Bærum

Antall boliger: 73

Total salgspris: 512 MNOK

Utbygger: Backe Prosjekt

Ferdigstillelse: 01.03.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli