Skolebakken

Detaljer

Sted: Heistad

Antall boliger: 15

Total salgspris: 62 MNOK

Utbygger: Porsgrunn Utvikling

Ferdigstillelse: 15.03.2020

Prosjektleder: Fredrik Sundli