Skolebakken

Detaljer

Sted: Heistad

Antall boliger: 15

Utbygger: Porsgrunn Utvikling