Skjoldneshagen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 61

Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS