Skjoldneshagen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 61

Total salgspris: 326 MNOK

Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS

Ferdigstillelse: 01.04.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli