Skjoldnes

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 65

Total salgspris: 309 MNOK

Utbygger: Skjoldnes Utvikling

Ferdigstillelse: 01.09.2020

Prosjektleder: Fredrik Sundli