Skjoldnes

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 65

Utbygger: Skjoldnes Utvikling