Sjøsiden Hovde

Detaljer

Sted: Brekstad

Antall boliger: 26

Total salgspris: 87 MNOK

Utbygger: TOBB

Ferdigstillelse: 15.04.2019

Prosjektleder: Hilde Søraas