Sjøparken

Detaljer

Sted: Stavern

Antall boliger: 41

Total salgspris: MNOK

Utbygger: LABO & Linstow

Ferdigstillelse: 01.02.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli