Sjøkanten Park

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 161

Total salgspris: 619 MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 01.12.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli