Signaturhagen Stjørdal

Detaljer

Sted: Stjørdal

Antall boliger: 56

Total salgspris: 329 MNOK

Utbygger: Boligbyggelaget TOBB & Signaturhagen Bolig

Ferdigstillelse: 01.11.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli