Seut Brygge

Detaljer

Sted: Fredrikstad

Antall boliger: 112

Utbygger: Backe Prosjekt