Seut Brygge

Detaljer

Sted: Fredrikstad

Antall boliger: 112

Total salgspris: 567 MNOK

Utbygger: Backe Prosjekt

Ferdigstillelse: 01.06.2021

Prosjektleder: Benedikte von Tangen