Sentrum Terrasse

Detaljer

Sted: Nittedal

Antall boliger: 75

Total salgspris: 370 MNOK

Utbygger: Seltor Bolig

Ferdigstillelse: 01.05.2020

Prosjektleder: Eirik Sandberg