Saupstad Torg

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 119

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Rett Hjem Bolig

Ferdigstillelse: 15.02.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli