Saupstad Torg

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 119

Utbygger: Rett Hjem Bolig