Sandslikollen

Detaljer

Sted: Bergen

Antall boliger: 137

Total salgspris: 500 MNOK

Utbygger: Profier

Ferdigstillelse: 01.01.2021

Prosjektleder: Fredrik Sundli