Sanden Brygge

Detaljer

Sted: Larvik

Antall boliger: 64

Total salgspris: 390 MNOK

Utbygger: Fritzøe Eiendom AS

Ferdigstillelse: 01.10.2023

Prosjektleder: Benedikte von Tangen