Rosehagen

Detaljer

Sted: Larvik

Antall boliger: 14

Total salgspris: 67 MNOK

Utbygger: Larvik Boligbyggelag

Ferdigstillelse: 01.02.2023

Prosjektleder: Benedikte von Tangen