Reinsletta Allé

Detaljer

Sted: Bodø

Antall boliger: 55

Total salgspris: 290 MNOK

Utbygger: NOBL

Ferdigstillelse: 01.06.2022

Prosjektleder: Eirik Sandberg