Ranheim Vestre

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 134

Total salgspris: 550 MNOK

Utbygger: Trym Bolig AS & Fagerstrand Eiendom AS

Ferdigstillelse: 01.05.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli