Port Arthur

Detaljer

Sted: Kristiansund

Antall boliger: 52

Total salgspris: 267 MNOK

Utbygger: KBBL Mino AS

Ferdigstillelse: 01.05.2022

Prosjektleder: Fredrik Sundli