Parkvegen Panorama

Detaljer

Sted: Stjørdal

Antall boliger: 26

Total salgspris: 176 MNOK

Utbygger: Eiendomsgruppen AS

Ferdigstillelse: 15.04.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg