Park +

Detaljer

Sted: Haugesund

Antall boliger: 72

Total salgspris: 358 MNOK

Utbygger: Ystadveien 1 AS

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Benedikte von Tangen