Osebakken Park

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 47

Total salgspris: 295 MNOK

Utbygger: Porsgrunn Boligbyggelag & Peab Eiendomsutvikling AS

Ferdigstillelse: 30.08.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg