Osebakken Park

Detaljer

Sted: Porsgrunn

Antall boliger: 47

Utbygger: Porsgrunn Boligbyggelag & Peab Eiendomsutvikling AS