Ørnen – Nye Straume Sjøfront

Detaljer

Sted: Straume

Antall boliger: 40

Total salgspris: MNOK

Utbygger: NORDR, Vestbo, Trend og Stangeland

Ferdigstillelse: 15.05.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli