Origo

Detaljer

Sted: Gjøvik

Antall boliger: 77

Total salgspris: 280 MNOK

Utbygger: Barlindhaug Eiendom

Ferdigstillelse: 01.03.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg