Odlo Fabrikker

Detaljer

Sted: Oppegård

Antall boliger: 61

Total salgspris: 230 MNOK

Utbygger: Bolig & Eiendomsutvikling AS

Ferdigstillelse: 01.01.2017

Prosjektleder: Eirik Sandberg