Nytorvet Boligpark

Detaljer

Sted: Gjøvik

Antall boliger: 127

Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS & Corpo AS