Nytorvet Boligpark

Detaljer

Sted: Gjøvik

Antall boliger: 127

Total salgspris: 565 MNOK

Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS & Corpo AS

Ferdigstillelse: 01.01.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg