Nye Valentinlyst trinn 2

Detaljer

Sted: Trondheim

Antall boliger: 49

Total salgspris: 210 MNOK

Utbygger: Trym Bolig

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Fredrik Sundli