Ragbakken

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 39

Total salgspris: 192 MNOK

Utbygger: Ragbakken Bolig

Ferdigstillelse: 01.12.2020

Prosjektleder: Hilde Søraas