Norrøna boligpark

Detaljer

Sted: Tromsø

Antall boliger: 35

Total salgspris: 217 MNOK

Utbygger: Frabene AS

Ferdigstillelse: 01.05.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg