Norrøna boligpark

Detaljer

Sted: Tromsø

Antall boliger: 35

Utbygger: Frabene AS