Nordviken Øvre

Detaljer

Sted: Hamar

Antall boliger: 36

Total salgspris: 162 MNOK

Utbygger: Backe Prosjekt AS

Ferdigstillelse: 01.08.2023

Prosjektleder: Benedikte von Tangen