Nordviken Øvre

Detaljer

Sted: Hamar

Antall boliger: 36

Utbygger: Backe Prosjekt AS