Nedre Tverrgate 3

Detaljer

Sted: Mjøndalen

Antall boliger: 39

Total salgspris: 225 MNOK

Utbygger: NBBO

Ferdigstillelse: 12.01.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg