Nedre Tverrgate 3

Detaljer

Sted: Mjøndalen

Antall boliger: 39

Utbygger: NBBO