Moy Terrasse

Detaljer

Sted: Grimstad

Antall boliger: 16

Total salgspris: 56 MNOK

Utbygger: Arendal Boligbyggelag & OBOS Block Watne

Ferdigstillelse: 31.03.2024

Prosjektleder: Fredrik Sundli