Møllekvartalet

Detaljer

Sted: Sandnes

Antall boliger: 52

Total salgspris: 288 MNOK

Utbygger: Mølle Bolig AS

Ferdigstillelse: 01.11.2019

Prosjektleder: Hilde Sørass