Midt

Detaljer

Sted: Lørenskog

Antall boliger: 126

Total salgspris: MNOK

Utbygger: OBOS

Ferdigstillelse: 01.09.2024

Prosjektleder: Eirik Sandberg