Midt

Detaljer

Sted: Lørenskog

Antall boliger: 126

Utbygger: OBOS