Meierikvartalet

Detaljer

Sted: Bodø

Antall boliger: 70

Utbygger: Neptune Properties og JMB Invest