Meierikvartalet

Detaljer

Sted: Bodø

Antall boliger: 70

Total salgspris: 360 MNOK

Utbygger: Neptune Properties og JMB Invest

Ferdigstillelse: 01.04.2019

Prosjektleder: Eirik Sandberg