Marstrandgata

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 73

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Bonum

Ferdigstillelse: 01.02.2026

Prosjektleder: Fredrik Sundli