Madserud Hage

Detaljer

Sted: Oslo

Antall boliger: 20

Total salgspris: MNOK

Utbygger: Bonum

Ferdigstillelse: 01.10.2025

Prosjektleder: Fredrik Sundli