Madla Vest

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 49

Total salgspris: 288 MNOK

Utbygger: Masiv Eiendom AS

Ferdigstillelse: 14.09.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg