Madla Vest

Detaljer

Sted: Stavanger

Antall boliger: 49

Utbygger: Masiv Eiendom AS