Lysløypa

Detaljer

Sted: Ski/Ås

Antall boliger: 45

Total salgspris: 217 MNOK

Utbygger: OBOS Block Watne AS

Ferdigstillelse: 01.10.2023

Prosjektleder: Eirik Sandberg